Kľúčom je spokojný agent, klient, manažér a potom môžeme byť happy call centrum®  

milujeme výzvy...

za všetkým hľadaj telefonát 

Toto pozná takmer každý: 
Na začiatku bol telefonát a snaha mi asi niečo predať. 
V tom mi prebehne hlavou myšlienka volá mi človek alebo robot? Čo vlastne chce? Prečo mi volá? Odkiaľ má na mňa číslo?  A potom už len z mojich úst zaznie automaticky asertívne ,,nie nemám záujem"! 

Poznáte tento scenár či už ako zákazník, agent alebo manažér call centra?  My veľmi dobre. 

V našom projekte Happy call centrum® sa intenzívne zameriavame na budovanie ,,človečiny" a to nie len v telefonátoch. Podporujeme rozvoj profesionálnych zručností agentov a pomáhame lídrom na call centrách budovať vysoko výkonné tímy s rešpektom k individuálnym potrebám jednotlivca. 
Každé Call Centrum si zaslúži, aby boli jeho zamestnanci hrdí na to, kde pracujú.

HAPPY CALL CENTRUM® je projektom spoločnosti GROW-UP 


potrebujem

potrebujem znížiť fluktuáciu na CC
 

potrebujem zvýšiť spokojnosť klientov

potrebujem zlepšiť atmosféru na CC 

potrebujem zjednodušiť procesy na CC

potrebujem rozvíjať agentov 

potrebujem rozvíjať lídrov

potrebujem vytvoriť aktívnu / pasívnu linku

potrebujem vybudovať tím

potrebujem reštart Call centra

potrebujem pomôcť s kampaňovím manažmentom

potrebujem vytvoriť komunikačné Štandardy

potrebujem sa zamerať na kvalitu 

Kontaktujte nás

Nenašli ste presne to čo potrebujete? Kontaktujte nás. A keď to nebude v našich silách, radi odporučíme niekoho, s kým máme dobrú skúsenosť a vieme že by to mohlo fungovať.

prečo
HAPPY CALL CENTRUM® ?

  • Máme dlhoročné skúsenosti s prácou priamo na interných / externých call centrách.
  • Dôverne poznáme tvorbou procesov, kampaní a reportingu. 
  • Rozvojom ľudí (agenti / lídri ) sa intenzívne venujeme viac ako 10 rokov  
  • Naša vášeň je spokojnosť a teda zameriavanie sa na CX (zákaznícku skúsenosť) a CJ (zákaznícke cesty)  

srdce happy call centra 

MICHAL 

Senior konzultant, expert na rozvoj tímov, mentor,  projektový manažér
individuálny a tímový kouč  

Autor metodiky 
happy call centrum

ZUZANA 

Senior lektor, mentor, špecialista pre rozvoj CC, individuálny a  tímový kouč


Autor metodiky happy call centrum  

Vladimír 

Senior IT Analityk, konzultant, projektový manažér, 

SCRUM MASTER


Náš tím má dlhoročné skúsenosti v oblasti rozvoja, vedenia , auditovania a optimalizácie call centier.  Každý náš člen strávil určitú časť svojho korporátneho pôsobenia na call centre, a preto do tohto projektu prinášame reálny pohľad praxe. Ku každému projektu pristupujeme individuálne s citlivosťou na požadovaný výsledok. 

začalo to praxou

Základným stavebným kameňom metodiky happy call centrum® je naša reálna prax a to nie len v kontakte s klientom, podpora predajných a obslužných kanálov, rozvoj zamestnancov, no aj reálny život a bežná denná rutina a operatíva na call centre. Od roku 2017 ako sme mali možnosť pôsobiť ako konzultačná a rozvojová spoločnosť sme mali talent na priťahovanie témy call centier. V roku 2019 sme sa rozhodli popísať užitočnú metodiku, vytvoriť návody, overiť v praxi a vybrať len vysoko funkčné typy triky a tak sa zrodila metodika happy call centrum®. Môžeme tvrdiť že sme objavili kúzelnú tabletku, no v skutočnosti ide o ,,iný" inšpiratívny pohľad na tému call centier a každodenného života v prostredí plnom možností.

metodický výcvik 

Metodika HAPPY CALL CENTRUM® je spôsob, ako rozmýšľať nad tímovou prácou na call centre, a zároveň sada konkrétnych praxou overených nástrojov na jej zlepšenie. Metodiku možno využiť ako nástroj na podporenie tímu a tímovej spolupráce, rovnako aj na zvýšenie tímovej motivácie, angažovanosti a výkonu. Metodika HAPPY CALL CENTRUM® tak má aj dopad aj na samotného
klienta, jeho spokojnosť s kvalitou obsahy a kvalitou predaja.

prihláste sa na výcvik ešte dnes

Certifikačný Metodický výcvik v rozsahu 6 dní v priebehu 3 mesiacov. 

kedy: štartujem už v Septembri (2. - 3.8. 2024)

časová dotácia: 3x2 dni 

investícia:  900€ bez DPH (1 080€ s DPH)

kde: Bratislava

Metodický výcvik HAPPY CALL CENTRUM® pokrýva tieto tematické bloky:
  • Princípy HCC
  • Šťastný agent a jeho talent
  • Líder a vodcovstvo špeciálne pre CC
  • Spätná väzba a reflexia hovoru 
  • Motivácia a výkon
  • Rozvoj a zvyšovanie angažovanosti 

hľadám 

ako lepšie zacieliť kampaň...

odbornú Konzultáciu...

overené zlepšenie servis levelu... 

návod ako priniesť človečinu na linku...

spôsob ako zautomatizovať procesy...

efektívny kompetenčný model...

Hľadám efektívne riadenie CC projektov... 

Hľadám inšpiráciu v nových trendoch komunikácie...

hľadali ste niečo iné ?
kontaktujte nás 


O našej práci

nastavovanie kvality a profesionálnych štandardov 

Často nekonečná téma hlavne tam kde sa nachádza ucho, oko a ústa spoločnosti. Dlhodobý ucelený rozvojový projekt podporujúci zameranie sa na kvalitu a vytváranie pozitívnej zákazníckej skúsenosti v obsluhe a predaji.  tam kde sú dobre uchopené štandardy tak tam sa výrazne ľahšie pracuje s pojmom ako je NPS (skóre promotérov)  alebo CX (zákaznícka skúsenosť)  hlavne, keď je to vyladené na CJ (zákaznícke cesty).  

derobotizácia a
prinesenie človečiny na linku

Klient navnímal po COVID období potrebu podporiť svojich agentov na linke a opäť u nich aktivovať okrem motivácie aj človečinu. Opakované poldňové workshopy priniesli iný pohľad nielen na linku, ale aj praktické typy triky ktoré s ľahkosťou oživili hovory. 

reštart adaptačného procesu 

Ako odkomunikovať množstvo informácií počas adaptácie zamestnanca v krátkom období, aby sa nevystrašil, a zároveň mal navnímaný reálny obraz o šírke a aj hĺbke témy, ktorej sa call centrum venuje. Aj toto môže byť trochu oriešok, ak sa ku tomu pridá premenná akou je čas, ktorá na adaptáciu viete akceptovať. 


Kľúčom je začať robit veci inak

vytvorené s nádejov človečiny

 

Kontaktujte nás

 
Adresa

GROW-UP Slovakia,s.r.o.

Miletičova 550/1

82108 Bratislava

Slovensko

 
E-mail
 

zostaňme v spojení

*odoslaním e-mailu súhlasíte s odberom e-časopisu ,,rozvojová jednohubka", samozrejme kedykoľvek viete odber zrušiť viac o ochrane osobných údajov na domovskej stránke spoločnosti  www.grow-up.sk